Varför är det viktigt med en korrekt hjulinställning

Korrekt hjulinställning på bilen är en viktig faktor för att säkerställa optimal prestanda, livslängd och säkerhet. Hjulinställningen består av en rad inställningar som påverkar hur hjulen och däcken rör sig och interagerar med vägen. Det finns tre huvudsakliga inställningar som påverkar hjulens rörelse och prestanda: camber, toe och caster. Camber refererar till vinkeln på hjulen […]